France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Cook Islands
National Anthem
Flag Cook Islands
Coat of Arm Cook Islands

Te Atua Mou E

Te Atua mou e
Ko koe rai te pu
O te pa enua e
Akarongo mai
I to matou nei reo
Te kapiki atu nei
Paruru mai
Ia matou nei
Omai te korona mou
Kia ngateitei
Kia vai rai te aroa
O te pa enua e.

God is Truth

God of truth,
you are the ruler
of our country.
Please listen
to our voices
as we call to you,
protect and guide us
and give us your crown of truth
so we can be successful
and so that love
and peace will rule forever
over our beloved country.