India
-
Australia
-
Argentina
Colombia
Mexico
Brazil
-
Canada
United States
-
Switzerland
Austria
Belgium
Germany
Portugal
France
Spain
United Kingdom
-> Home
National Anthem Denmark
National Anthem
Flag Denmark
Coat of Arm Denmark

Der er et yndigt land

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Freja's sal

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå

There is a Lovely Country

There is a lovely country
it stands with broad beeches
near the salty eastern beach
It winds itself in hill, valley,
it is called old Denmark
and it is Freja's hall

There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they went forward to the enemies' injury,
now their bones are resting
behind the mound's menhir

That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes' islands

Hail king and fatherland!
Hail every a Dane-citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech reflects
its top in the blue wave