France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Finland
National Anthem
Flag Finland
Coat of Arm Finland

Maamme

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa!
Soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tä'ä pohjoinen.
Maa kallis isien.

Sun kukoistukses' kuorestaan,
kerrankin puhkeaa.
Viel' lempemme saa nousemaan,
sun toivos', riemus' loistossaan.
Ja kerran laulus', synnyinmaa,
korkeimman kaiun saa.

Our Land

Oh our land, Finland, fatherland,
echo loudly, golden word!
No valley, no hill,
no water, shore more dear
than this northern homeland,
this precious land of our fathers.

One day from your bud
you will bloom;
From our love shall rise
your hope, glorious joy,
and once your song, fatherland
higher still will ring.