France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Lesotho
National Anthem
Flag Lesotho
Coat of Arm Lesotho

Lesōthō fatše la bo ntat'a rōna

Lesōthō fatše la bo ntat'a rōna ;
Ha ra mafatše le letle ke lona ;
Ke moo re hlahileng,
ke moo re hōlileng,
Rea lerata,
Mōlimō ak'u bōlōke Lesōthō;
U felise lintoa le matšoenyeho;
Oho fatše lena;
La bo ntata rōna;
Le be le khotso.

Lesotho, land of our Fathers

Lesotho, land of our Fathers,
Among the lands it is the most beautiful.
It is where we were born,
It is where we grew up
We love it.
God, please protect Lesotho.
Spare it conflict, and tribulation
Oh, this land, land of our Fathers,
May it have peace.
Peace. Rain. Prosperity.