France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Madagascar
National Anthem
Flag Madagascar
Coat of Arm Madagascar

Ry Tanindrazanay malala ô

Ry Tanindrazanay malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
'zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahy anao,
Ilay Nahary izao tontolo izao
Izay fototra ijoroan'ny satanao.

Oh, Our Beloved Father Land

Oh, beloved land of our ancestors!
Oh good Madagascar.
Our love for you will not leave,
For you, for you for ever.

Bless, oh Creator,
This island of our ancestors
To live in peace and joy.
Hey! We are truly blessed.

Oh beloved land of our ancestors!
We wish to serve you
With the body, heart and spirit that is ours.
You are precious and truly deserving.

Oh beloved land of our ancestors!
We wish that you will be blessed,
So that the Creator of this world
Will be the foundation of your laws.