France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Malta
National Anthem
Flag Malta
Coat of Arm Malta

L-Innu Malti

Lil din l-Art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares Mulej, kif dejjem Int ħarist;
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.

Agħti kbir Alla, id-deh’n lil min jaħkimha;
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa ’l-ħaddiem;
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

The Maltese Hymn

Guard her, O Lord, as ever Thou hast guarded!
This Motherland so dear whose name we bear!
Keep her in mind, whom Thou hast made so fair!

May he who rules, for wisdom be regarded!
In master mercy, strength in man increase!
Confirm us all, in unity and peace!