France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Monaco
National Anthem
Flag Monaco
Coat of Arm Monaco

A Marcia de Muneghu / Inu Nactionale

Despoei tugiù sciü d'u nostru paise
Se ride au ventu, u meme pavayùn
Despoei tugiù a curù russa e gianca
E stà l'emblema, d'a nostra libertà
Grandi e i piciui, l'an sempre respetà
Oila cü ne toca!
Oila cü ne garda!
Fo che cadün sace ben aiço d'aiçi:

Amu avü sempre r'a meme tradiçiùn
Amu avü sempre r'a meme religiùn
Amu avüu per u nostru unù
I meme Prìncipi tugiù
E düsciün nun pura ne fa scangia
Tantu ch'au celu, u suriyu lüjerà;
Diu n'agiüterà
E mai düsciün nun pura ne
fa scangia
düsciün.

Nun sëmu pa gaire,
Ma defendëmu tüti a nostra tradiçiun;
Nun sëmu pa forti,
Ma se Diu voe n'agiütera!
Oila cü ne toca!
Oila cü ne garda!
Fo che cadün sace ben ailo d'aili:

Amu avü sempre r'a meme tradiçiùn
Amu avü sempre r'a meme religiùn
Amu avüu per u nostru unù
I meme Prìncipi tugiù
E düsciün nun pura ne fa scangia
Tantu ch'au celu, u suriyu lüjerà;
Diu n'agiüterà
E mai düsciün nun pura ne
fa scangia
düsciün.

Monégasque Anthem

Historically, the same flag
Floats happily in the wind of our country
Always the colours red and white
Have been the symbol of our freedom
Great and small have always respected it!
Greetings, you who are our neighbours!
Greetings, you who are watching us!
It is important that everyone remembers the following:

We have perpetuated the same traditions;
We celebrate the same religion;
We honour
To have always had the same Princes
And no one can make us change
As long as the sun shines in the sky
God help us
And no one can ever
make us change
No one.

There are not very many of us,
But we all strive to defend our traditions;
We are not very powerful,
But if he wants to, God will help us!
Greetings, you who are our neighbours!
Greetings, you who are watching us!
It is important that everyone is well aware of that!

We have perpetuated the same traditions;
We celebrate the same religion;
We honour
To have always had the same Princes
And no one can make us change
As long as the sun shines in the sky
God help us
And no one can ever
make us change
No one.