France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Philippines
National Anthem
Flag Philippines
Coat of Arm Philippines

Lupang Hinirang

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan;
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
'Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok sa simoy at
Sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula at awit
Sa paglayang minamahal.

ang kislap ng watawat mo'y.
Tagumpay na nagniningning
Ang bituwin at araw n'ya
Kailan pa may di magdidilim.

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ay mamatay nang dahil sa 'yo.

Chosen Land

Country Beloved,
Pearl of the Orient,
The burning of the heart
In thy chest is alive.

Chosen Land,
Cradle Thou of the valourous.
To the invaders,
Thou shalt never submit.

In seas and mountains,
in air, and in skies of Thine azure,
There is beauty in the poem
And song for freedom beloved.

The sparkle of the flag of Thine
Is victory that is shining.
The Stars and Sun of it
Forevermore shall never dim.

Land of the sun, of glory, and loving,
Life is Heaven in Thine embrace.
'Tis our joy, when there be oppressors,
To die because of Thee.