France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Poland
National Anthem
Flag Poland
Coat of Arm Poland

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania,
Wrócił się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
« Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany ».

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski:
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Dabrowski's Mazurka

Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the alien force has taken from us,
We shall retrieve with a sabre.

March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

We'll cross the Vistula and the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.

March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish occupation,
To save our homeland,
We shall return across the sea.

March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.

March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.
March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.