France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Slovakia
National Anthem
Flag Slovakia
Coat of Arm Slovakia

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú
zastavme ich bratia,
veď sa oni stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Už Slovensko vstáva,
putá si strháva.
Hej, rodina milá,
hodina odbila,
žije matka sláva!

Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí
a medzi nás stane.

Lightning over the Tatras

There is lightning over the Tatras
Thunders wildly beat
Let us stop them, brothers
After all they will disappear
The Slovaks will revive

That Slovakia of ours
Has been fast asleep so far
But the thunder's lightnings
Are just rousing Her
To be awoken

Slovakia is already rising
Tearing off Her shackles
Hey, dear family
The hour has struck
Mother Glory is alive

Firs are still growing
On the slopes of Kriváň
Who feels to be a Slovak
Let him take a sabre
And stand among us