France
United Kingdom
-> Home
National Anthem Andorra
National Anthem
Flag Andorra
Coat of Arm Andorra

El Gran Carlemany

El gran Carlemany, mon pare,
dels alarbs em deslliurà,
I del cel vida em donà,
de Meritxell, la gran Mare.
Princesa nasquí i Pubilla
entre dues nacions, neutral;
sols resto l'única filla,
de l'imperi Carlemany.
Creient i lliure onze segles,
creient i lliure vull ser.
Siguin els furs mos tutors
i mos Prínceps defensors!
I mos Prínceps defensors!

The Great Charlemagne

The great Charlemagne, my Father,
liberated me from the Saracens,
And from heaven he gave me life,
from Meritxell, the great Mother.
I was born a Princess, a Maiden
neutral between two nations.
I am the only remaining daughter,
of the Carolingian empire
A believer and free for eleven centuries,
a believer and free I want to be.
Be the laws of the land my tutors,
and my Princes my defenders!
And my Princes my defenders!